Gladsaxe Fjernvarme

Beregn din besparelse ved at skifte til fjernvarme.

Indtast din nuværende opvarmningsform (gas/olie) og dit varmeforbrug og tryk ’beregn’.

Huset er i dag opvarmet med
Alder på nuværende fyr
Nuværende energiforbrug pr. år literm3
Leveringsform

Model A: Gladsaxe Fjernvarme leverer, installerer, vedligeholder, ejer og er i enhver henseende ansvarlig for tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler / -unit / -boks) op til 80 kW.

Model B: Ejer sørger selv for alt vedrørende køb, projektering, installation og vedligeholdelse af tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/ -unit / -boks), ejer denne og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og tilslutningsanlægget.

       

Det betaler du i dag

Årligt varmeforbrug kr.
Yderligere udgifter årligt kr.
Totale omkostninger årligt, inkl. moms kr.

Beregningen er upræcis, fordi ejendommen bruger mere end 20.000 m3 gas årligt. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe med en præcis beregning

Det kommer du til at betale med fjernvarme

Årligt varmeforbrug kr.
Yderligere udgifter årligt kr.
Totale omkostninger årligt, inkl. moms kr.

Årlig besparelse med fjernvarme

kr.

Årlig besparelse i procent

%

Det sparer du miljøet for

Årlig miljømæssig CO2-besparelse

ton

Beregningen giver en indikation af den besparelse, du kan forvente ved at skifte til fjernvarme. Der tages forbehold for ændringer i beregningsforudsætninger samt individuelle forhold i boligen, som har indflydelse på varmeforbruget.

Se beregningsforudsætninger